OFERTA PORADNIK NASZE REALIZACJE DO POBRANIA KONTAKT

KLIMATYZACJE  AMBUD

Orzeźwiający chłód w Twoim domu

Zadzwoń do nas:
+48 509 979 906

Polityka Prywatności§.1 Postanowienia Ogólne  Administratorem danych jest AMBUD Michał Wanat z siedzibą w: Ligota Toszecka, ul. Wiejska 6, NIP: 9691360851, zwanym dalej Ambud. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.  

§2. Administrator Danych  Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularzy umieszczonych na naszej stronie internetowej, stajemy się administratorem danych, które do nas przesyłasz. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

- w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli korzystasz z formularza kontaktu online

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ambud.eu Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Zbierane przez nas dane będą przechowywane przez okres 120 miesięcy.  

§3. Pliki cookies  Witryna klimatyzacje-ambud.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego i formularza składania zamówienia. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Ambud w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.  

§4. Wyłączenie Odpowiedzialności. Prawa autorskie.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkowników Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartości stron internetowych, do których prowadzą odsyłacze zamieszczane w Serwisie, cała odpowiedzialność spoczywa na osobach właścicieli danych stron i to Oni odpowiadają za ich treść, a także reklamy zamieszczane na w/w stronach. Z chwilą zamieszczenia swojej wypowiedzi w Serwisie automatycznie zostaje zapisana i podana do wiadomości publicznej informacja zawierająca podane przez Ciebie dane osobowe, cała odpowiedzialność za to spoczywa na Tobie. Załączając którykolwiek z wyżej wymienionych elementów oświadczasz, że jesteś ich autorem, bądź właścicielem praw do rozpowszechniania tychże treści w Internecie. Zamieszczając publicznie jakiekolwiek dane osobowe lub kontaktowe, dokonujesz tego tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. W związku z powyższym musisz brać pod uwagę fakt, iż osoba trzecia może użyć i wykorzystać zamieszczone przez Ciebie dane w taki sposób, który nie będzie Ci pasował. Jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, wówczas nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie umieszczonych przez Ciebie danych przez innych użytkowników lub osoby trzecie.
KLIMATYZACJE-AMBUD.PL © 2019  |  POLITYKA PRYWATNOŚCI Projekt i realizacja: ResearchIT
klimatyzacje Gliwice, klimatyzacje Strzelce Opolskie, klimatyzacje Kędzierzyn-Koźle, klimatyzacje Pyskowice, klimatyzacje Śląskie, klimatyzacje Opolskie, klimatyzacje Krapkowice, montaż klimatyzacji, sinclair, klimatyzacje LG